2016 het jaar van de inspirerende samenwerkingen

Na de volle decembermaand vinden we nu de tijd voor een korte terugblik op 2016. Want na alle feestdagen is het goed om nog even stil te staan bij de bijzondere projecten van het afgelopen jaar.

Uiteenlopend in het brede spectrum van de ruimtelijke omgeving, landschap, cultuurhistorie en (groen) erfgoed, hebben we afgelopen jaar weer bijzondere projecten gerealiseerd zoals de Visie op het Waterfront Drachten, Stadsrandvisie Hanzestad Hasselt en de Structuurvisie Olst-Wijhe.

Daarnaast hebben we gewerkt aan de Landschapsbiografie van Steenwijkerland, een Cultuurhistorische en Archeologische verkenning van het erfgoed aan het Damsterdiep en aan nieuwe ontwerpen voor onder andere de Nieuwe Aanleg in Wolvega, Haersmastate en Groot Lankum bij Franeker.

Hoewel onze rol, het schaalniveau en de invalshoeken bij deze projecten telkens verschillend is, bestaat er ook een duidelijk gemeenschappelijk kenmerk: de inspirerende samenwerkingen! Passend bij onze eigen krachten en aansluitend op onze beperkingen hebben we verbindingen gezocht met externe deskundigen, maatschappelijke organisaties, bewoners, gebruikers en overheden. Dit heeft geleid tot mooie en breed gedragen resultaten, die bovendien inspireerden tot meer en resulteerden in nieuwe initiatieven voor 2017!

Het initiatief ‘Beleef de Waddendijk’, dat we samen met erfgoedorganisaties in Noord-Holland, Fryslân en Groningen opzetten, is hiervan een prachtig voorbeeld, en zal in dit nieuwe jaar verder uitgewerkt worden. Ook met het Dijkenonderzoek Fryslân blijven we vanuit onze integrale visie op het landschap, cultuurhistorie en de ruimtelijke omgeving, weer de inspirerende samenwerking zoeken!

Collage silhouet 160607_home2.jpg
Waterfront Drachten Nieuwe Aanleg.jpg
Nieuwe Aanleg Wolvega, naar ontwerp L.P. Roodbaard

foto sessie Platteland.jpg   Kleine kernen_bijeenkomst.jpg

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon