Terug naar Roodbaard

Friesch Dagblad, 2 oktober 2014
Variatie in de beplanting, herstel van oude paden en het terugbrengen van de zichtlijnen. Dat zijn de voornaamste uitgangspunten van het renovatieplan voor park Heremastate in Joure. Het plan werd dinsdagavond (30 september) gepresenteerd aan belangstellenden. Lees verder

Leeuwarder Courant, 6 oktober 2014

Park Heremastate in Joure wordt in oude luister hersteld. Nu nog is het moeilijk de hand van de beroemde Lucas Roodbaard te herkennen, maar dat verandert volgend jaar. Lees verder

Jouster Courant, 8 oktober 2014
Met eigen ogen renovatieplan Park Heremastate bekijken. Lees verder
Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

bijlagen/downloads