Creatief aan de slag met het Inspiratie-instrument Duurzaam Overijssel

De provincie Overijssel heeft de intentie om in november 2014 een ‘Inspiratie-instrument Duurzaam Ontwikkelen’ uit te brengen. En daarmee is de combinatie N0.0RDPEIL – Bureau ZET aan de slag gegaan. De bureaus delen de passie voor en focus op duurzame ontwikkeling en interactief werken.

Het inspiratie-instrument zal een relatie moeten hebben met het overige Overijsselse duurzaamheidsinstrumentaria die op dit moment al in werking zijn; een subsidieregeling, het Overijssels Ontwikkelmodel met de duurzaamheidsmatrix, bijeenkomsten, werksessies, etc.

De visie op het ontwikkelen van het inspiratie-instrument is dat het de mensen, die er mee werken, moet raken en inspireren. Dat gaat het beste als je enerzijds aansluit bij een element dat ze herkennen en anderzijds iets nieuws brengt, dat laagdrempelig is en past in de taal, die al wordt gehanteerd. Ook moet de balans tussen ‘uitdaging’ en ‘binnen bereik’ goed zijn. Het is een meerwaarde als het inspiratie-instrument ook een inspiratiebron is voor burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties om als coproductie met overheden aan de slag te gaan met duurzaam ontwikkelen.

N0.0RDPEIL en Bureau ZET zetten in op een creatieve en innovatieve aanpak om tot een inspirerend ‘instrument’ voor duurzaam ontwikkelen te komen!

Kijk ook eens op www.duurzameleefomgevingoverijssel.nl

 

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon