Meerweg Haren in uitvoering

Bron: www.haren.nl/meerwegontwikkeltmeer

De Meerweg krijgt zijn oude allure terug! De verbindingsweg tussen Haren, Groningen-Zuid en Eelde Paterswolde wordt een nog aantrekkelijker woon-, leef- en recreatiegebied. De Meerweg wordt verkeersveiliger, er komen nieuwe wandelpaden, een nieuw strand en een nieuwe horecagelegenheid, nieuwe parkeerplaatsen en ruimte voor nieuwe (recreatie)woningen.

In de passantenhaven aan de Westflank zijn de steigers nu aangelegd. Het strand aan de Oostflank is gereed en er is begonnen met de aanleg van de parkeerplaatsen bij de Lijte.
Het fietspad is geasfalteerd en wordt alweer volop gebruikt.

Meer informatie: www.haren.nl/meerwegontwikkeltmeer

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon