Gebiedsvisie Oudega aan het water

Gemeente Smallingerland, 27 juni 2013

De afgelopen periode is gewerkt aan een Visie genaamd "Oudega aan het Water". Deze visie geeft inzicht in de mogelijkheden voor een ontwikkeling aan de zuidkant van Oudega.

Deze week zijn twee informatieavonden georganiseerd over de gebiedsvisie Oudega aan het Water. De visie gaat over een ontwikkeling aan de zuidkant van Oudega, maar maakt deel uit van een groter geheel. De gemeente Smallingerland en provincie Fryslân willen onder de noemer "Oostelijke poort Friese Meren" de relatie van Smallingerland met het water versterken om daarmee de kansen voor werkgelegenheid en leefbaarheid te benutten. Smallingerland ontleent haar betekenis vanuit het verleden vooral aan de ligging aan het open en bevaarbare water. In de loop van de tijd zijn Oudega en Drachten steeds 'verder' van dit water komen te liggen en veranderden de waterzijdes in 'achterkanten'. Gemeente en provincie willen Smallingerland nu weer dichter bij de Friese Meren brengen.

Lees meer


Artikel Leeuwarder Courant; 27 juni 2013
Oudega en omgeving op de schop voor toeristen

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

bijlagen/downloads