aanleg waterlandgoed Trijntje Wiel in volle gang

Juni 2013

Het natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel is gelegen in het open veenweidegebied en maakt onderdeel uit van de lintbebouwing van Broek Noord. Het open karakter van het landschap met de kaden, vaarten en wielen is uitgangspunt voor het landgoed. Een gebied van ongeveer 35 hectare bestaat grotendeels uit graslanden en water. De kade die het boezemwater keert, is onderdeel van het landgoederf waarbinnen de drie woningen zijn gelegen. Het gebied tussen de kade en de Zijlroede is laag gelegen en zal in de wintermaanden deels onder water staan. De situatie van het verleden is daarmee teruggebracht, broek (van het oudfriese woord brok) betekent immers moerassig land.

Het Trijntje Wiel wordt in ere hersteld, vanuit de vogelkijkhut is zicht over het water en de zwaluwwand. Het is onderdeel van de fiets- en wandelroute die langs de Noorder Oudeweg loopt. 
De openheid en het extensieve beheer door begrazing is aantrekkelijk voor weidevogels. Bestaande stallen worden vervangen door een potstal, een stal waarbij de mest op gezette tijden wordt bedekt met een nieuwe laag stro. De monumentale boerderij met boomgaard vormt een aantrekkelijk onderdeel van het landgoed.

De aanleg van Trijntje Wiel is momenteel in volle gangen binnenkort gaat de bouw van de eerste watervilla van start.

Meer informatie: www.trijntjewiel.nl

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon

gerelateerd