Geslaagde informatiemarkt Waterfront Drachten

Woensdag 2 december van 17:00 -21:00 uur, gemeentehuis Drachten

De gemeente Smallingerland ontwikkelt samen met experts, lokale ondernemers en bewoners een visie op het Waterfront Drachten.

Hiervoor werd op 2 december een informatiemarkt georganiseerd voor alle belangstellenden. Deze werden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de ideeën die er al liggen. Tevens was er de mogelijkheid om van gedachten wisselen met de mensen die aan deze visie werken en bovenal nieuwe (aanvullende) ideeën geven over de uitwerking op de "sticky wall".

De avond werd een succes! Ongeveer 150 bezoekers die met veel enthousiasme nieuwe ideeën hebben aangedragen! Deze nieuwe ideeën zullen meegenomen worden in de verdere planvorming.

 

 

Wilt u meer weten over Waterfront Drachten:

kijk dan op de website www.oostelijkepoortfriesemeren.nl

of bezoek onze facebookpagina.

.....................................................................................................................................

De visie wordt in opdracht van de gemeente Smallingerland en in samenwerking met de Provincie Fryslân ontwikkeld.  Daarmee kan Drachten met de Drachtstervaart zich als Oostelijke poort van de Friese Meren ontwikkelen en profileren als eerste watersportkern vanuit Duitsland aan de A7. Het vormt een nieuw centrum voor de vele vaarroutes in de drie Noordelijke provincies.

Krachtig creatief expertiseteam
Door samenwerking met drie Friese bureaus (Noordtij, Territoria en Hanneke Schmeink RECREATIE) heeft N0.0RDPEIL een krachtig en creatief expertiseteam met veel (watersport)ervaring.  Samen met ondernemers, onderwijs en organisaties zet N0.0RDPEIL zich in om lokale kernkwaliteiten te benutten als een innovatieve impuls voor de Friese toeristische sector. Een kans om de Friese Meren te koppelen aan de landgoedbossen van Beetsterzwaag en het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Door middel van interactieve sessies wordt ingezet op een realistisch uitvoeringsprogramma voor publieke en private partijen en een stevig ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren. 

Twitter icon Facebook icon LinkedIN icon